Choose your language

Khi người Phụ nữ bạn yêu mắc ung thư vú giai đoạn đầu

This audio CD provides information to men about supporting a woman through early breast cancer.

Tên tập tin: ca_14_15_-_cd_transcript_early_breast_can_rev-vie.pdf
Cỡ chữ: 345.44 KB
Các loại ung thư: Ung thư vú
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2009
Tình trạng văn bản: Greater than 5 years

This resource was developed, reviewed or revised more than 5 years ago and may no longer reflect current evidence or best practice.

Tải PDF

Tải DOCX

Return to search results