Choose your language

Tờ thông tin Ung thư phụ khoa

An overview of gynaecological cancers including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Tên tập tin: ca_04_15_-_gynae_cancer_factsheet-vie.pdf
Cỡ chữ: 250.07 KB
Các loại ung thư: Ung thư cổ tử cung | Ung thư buồng trứng | Ung thư mô nối dạ con | Ung thư âm đạo | Ung thư âm hộ
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
Năm: 2013
Tình trạng văn bản: Cập nhật

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.

Tải PDF

Tải DOCX

Return to search results