Choose your language

Ung thư vú sẽ chẳng chờ bạn

Breast awareness campaign flyer

Tên tập tin: ca_13_15_-_breast_cancer_wont_wait-vie.pdf
Cỡ chữ: 235.39 KB
Các loại ung thư: Ung thư vú
Đối tượng của ấn phẩm: Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
Năm: 2006
Tình trạng văn bản: Rescinded

This resource is 10 years or older and has been rescinded by Cancer Australia. It is available to the public for research and reference purposes only. Cancer Australia assumes no legal liability or responsibility for errors or omissions contained within.

Tải PDF

Tải DOCX

Return to search results