Skip to main content

Cancer Australia Publications

Cancer Australia Publications & Resources


Cancer Australia produces a wide range of cancer publications, including: guidelines, cancer guides, reports, fact sheets, DVD's, posters and pamphlets.

If you experience difficulties downloading, accessing or ordering any Cancer Australia resource, please call 02 9357 9400 or email us at enquiries@canceraustralia.gov.au

Displaying 1 - 10 of 20
Title Năm
Ung thư phổi
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ
PDF, DOCX

An overview of bladder cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư bàng quang
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of stomach cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư dạ dày
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of testicular cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư tinh hoàn
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of prostate cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư tuyến tiền liệt
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of melanoma including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

U hắc bào ác tính
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of liver cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư gan
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of lymphoma including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư hạch
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of brain cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư não
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

An overview of lung cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Ung thư phổi
Người bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư cùng gia đình và bạn bè của họ | Nguồn tài nguyên cho các chuyên gia y tế.
PDF, DOCX

Pages