Choose your language

What's your cough telling you? Brochure

The resource provides information on the symptoms of lung cancer and the importance of early assessment by a GP or healthcare worker.

Pangalan ng file: 2014_whats_your_cough_telling_you_flyer_tgl.pdf
Laki ng file: 372.05 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa baga
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan
Taon: 2013
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.

I-download ang PDF

I-download ang DOCX

Return to search results