Choose your language

Pahina ng Impormasyon Kanser sa atay

An overview of liver cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Pangalan ng file: ca_05_15_-_liver_cancer_factsheet-tgl.pdf
Laki ng file: 215.25 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa atay
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan | Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
Taon: 2013
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.

I-download ang PDF

I-download ang DOCX

Return to search results