Choose your language

Pahina ng Impormasyon Mga gynecological na kanser

An overview of gynaecological cancers including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Pangalan ng file: ca_04_15_-_gynae_cancer_factsheet-tgl.pdf
Laki ng file: 217.46 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa cervix | Kanser sa obaryo | Sarcoma sa matris | Kanser sa vagina | Kanser sa vulva
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan | Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
Taon: 2013
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.

I-download ang PDF

I-download ang DOCX

Return to search results