Skip to main content

Cancer Australia Publications

Pahina ng Impormasyon Kanser sa pantog

An overview of bladder cancer including types, symptoms, risk factors, diagnosis, treatment and finding support.

Pangalan ng file: ca_09_15_-_bladder_cancer_factsheet-tgl.pdf
Laki ng file: 216.48 KB
Mga Uri ng Kanser: Kanser sa pantog
Tagabasa ng Publikasyon: Mga taong apektado ng kanser, at kanilang pamilya at mga kaibigan | Mga dulugan para sa mga propesyonal sa kalusugan
Taon: 2013
Kalagayan ng Dokumento: Kasalukuyan

This resource has been developed, reviewed or revised within the last 5 years.